Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΕΙ - ΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1. Πότε θα δώσω πανελλαδικές εξετάσεις;
Με το νέο σύστημα οι πανελλαδικές μάλλον μεταφέρονται για τα μέσα με τέλη Ιουνίου. Κάτι τέτοιο γινόταν με τις δέσμες. Όπως έγραψε το news.gr στο συμπέρασμα αυτό μας οδηγεί χωρίο της τροπολογίας σύμφωνα με το οποίο οι εξετάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές και άλλες διεξάγονται μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο.
2. Γιατί κάποιοι κάνουν λόγο για διπλές πανελλαδικές;
Επειδή με το νέο σύστημα οι πανελλαδικές θα διενεργηθούν μετά την απόλυση από το Λύκειο θα προηγηθούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται και στη Γ' Λυκείου με το 50% των θεμάτων από την Τράπεζα Θεμάτων.
Γι αυτό το λόγο κάποια δημοσιεύματα αναφέρονται σε διπλές πανελλαδικές, «βαφτίζοντας» έτσι και τις ενδοσχολικές εξετάσεις.
3. Σε πόσα μαθήματα θα εξεταστώ για το απολυτήριο Λυκείου;
Οι μαθητές  της Γ τάξης των Γενικών Λυκείων εξετάζονται σε 6 μαθήματα  και της Δ Τάξης των Εσπερινών Λυκείων εξετάζονται συνολικά σε 5 μαθήματα.

Αυτά είναι:

  • Τα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
  • Τα  Θρησκευτικά
  • Την Ιστορία
  • Τη Ξένη Γλώσσα (για τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια περιλαμβάνουν μόνο το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας)
  • (3) από τα μαθήματα της επιλεχθείσας Ομάδας Προσανατολισμού, σε θέματα που είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και ορίζονται ως εξής:
α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας
και

β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.

Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία εξετάζεται ως ενιαίο γνωστικό αντικείμενο με αναλογία θεμάτων 60% Ελληνικής Γλώσσας και 40% Λογοτεχνίας.
Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις
4. Πόσα τελικά είναι τα επιστημονικά πεδία;
Όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί τα επιστημονικά πεδία μετά την επαναφορά της πληροφορικής στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα από 5 γίνονται 6.
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΘΕΤΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ και ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ και ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΑΡΧΑΙΑ
ΧΗΜΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ και ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ν ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤ.
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝ.ΘΕΩΡΙΑΣ
ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΤ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΤΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΥΓΕΙΑΣ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ και ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ και ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
5. Παραμένει η Λογοτεχνία;
Οι αντιδράσεις των επιστημονικών ενώσεων, των βουλευτών της αντιπολίτευσης έπιασαν τόπο καθώς το Υπουργείο πείστηκε να διατηρήσει τη Λογοτεχνία ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα συνδυαστικά με τη Ν.Γλώσσα για τους υποψηφίους όλων των επιστημονικών πεδίων.
6. Επιλογή ομάδας μαθημάτων. Πότε;
Οι μαθητές της Γ' τάξης Ημερήσιο και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ης Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.
7.     Πόσες ομάδες μαθημάτων επιλέγω;
Κάθε μαθητής επιλέγει μια (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων που επιθυμεί την εισαγωγή του.
8. Μπορώ να επιλέγω σχολές και από άλλα επιστημονικά πεδία;
Ο μαθητής με τα μέχρι στιγμής δεδομένα επιλέγει τα Τμήματα ή τις σχολές που ανήκουν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο.
9. Τι γίνεται με την κατανομή των Τμημάτων σε Επιστημονικά Πεδία και τις στρατιωτικές σχολές;
Ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την κατανομή των Τμημάτων. Ωστόσο αυτό που φαίνεται να έχει κλειδώσει, σύμφωνα και με πληροφορίες μας είναι η κατανομή των στρατιωτικών σχολών στο σύνολο των επιστημονικών πεδίων ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο. Για παράδειγμα το ΣΣΑΣ Οικονομικό θα    ενταχθεί στο πεδίο των οικονομικών –κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.
10. Τι γίνεται με την επιλογή Χημείας ή Πληροφορικής;
Όσοι επιλέγουν το ΕΠΕ "Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες" δηλώνουν υποχρεωτικά την προτίμησή τους ανάμεσα στα μαθήματα Χημείας και Πληροφορικής, ανάλογα με τις Σχολές ή τα Τμήματα που επιθυμούν να εισαχθούν.
11. Μέχρι πότε πρέπει να ανακοινωθούν οι συντελεστές βαρύτητας;
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων και ισχύει για τις πανελλαδικές του επόμενου έτους, ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.
Ο συντελεστής βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα ανά Σχολή, Τμήμα, Εισαγωγική Κατεύθυνση καθορίζεται μετά από πρόταση της ΑΔΙΠ προς τον υπουργό Παιδείας, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 15η Μαρτίου. Σε περίπτωση μη υποβολής πρότασης, ο συντελεστής καθορίζεται από τον υπουργό Παιδείας.
12. Θα εξεταστώ σε ειδικά μαθήματα του ελεύθερου και του γραμμικού σχεδίου. Έχω τη δυνατότητα να διδαχθώ τα εν λόγω μαθήματα στο σχολείο;
Όπως αναφέρει τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας σε επίπεδο σχολικής μονάδας και σε ώρες εντός της πρωινής λειτουργίας δύναται να λειτουργούν τμήματα ειδικών μαθημάτων, ιδίως ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου, ισπανικών, ιταλικών, για την προετοιμασία των μαθητών που επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικής Κατευθύνσεις που απαιτούν εξέταση σε ειδικά μαθήματα.
Με απόφαση του Υπουργού ρυθμίζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των τμημάτων ειδικών μαθημάτων, ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα.
13. Για την εισαγωγή μου στα ΑΕΙ και ΤΕΙ μετρούν και οι βαθμοί των τριών τάξεων;
Πράγματι εκτός από τα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή σε Τμήματα, Σχολές και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις προσμετράται και ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης που εξάγεται από τους βαθμούς προαγωγής των Α, Β τάξεων και το Βαθμό απόλυσης στη Γ' τάξη που αναπροσαρμόζονται  ανάλογα με τους συντελεστές κάθε τάξης και τις επιδόσεις του υποψηφίου.
14. Πώς υπολογίζεται ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης;
Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσμετράται και ο "Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης" (Β.Π.Α.).
Για την προσμέτρηση αυτή ο γενικός βαθμός προαγωγής της Α΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, ο Μ.Ο. των γενικών βαθμών προαγωγής των Α΄και Β΄ τάξεων Εσπερινού Λυκείου, της Β΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ΄ τάξης Εσπερινού Λυκείου, ο γενικός βαθμός απόλυσης της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Λυκείου, εφόσον έκαστος είναι μεγαλύτερος της μίας μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει περισσότερο από μία μονάδα από τον βαθμό του Μ.Ο. και στη συνέχεια ο αναπροσαρμοσμένος «προαγωγικός» βαθμός της Α' λυκείου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4, της Β΄ με συντελεστή 0,7 και ο «απολυτήριος» της Γ΄ τάξης με συντελεστή 0,9.
Το άθροισμα των τριών διαιρούμενο δια δύο αποτελεί τον Β.Π.Α.
Το εν λόγω πηλίκο (και μέχρι του τρίτου δεκαδικού) λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μεγαλύτερος μέχρι και μία μονάδα σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, ο βαθμός αυτός δεν αναπροσαρμόζεται αλλά πολλαπλασιάζεται ως έχει με τον προβλεπόμενο ανά τάξη συντελεστή
Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μικρότερος σε σχέση με το Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων, ο βαθμός αυτός αναπροσαρμόζεται προς τα άνω κατά μία το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του Μ.Ο.) κατά τον υπολογισμό με τον ανά τάξη προβλεπόμενο συντελεστή.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα:

Ο υποψήφιος έχει Μ.Ο. στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα 14. Ο βαθμός της Α Λυκείου ήταν 18. Ωστόσο επειδή είναι μεγαλύτερος από τη 1 μονάδα αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει περισσότερο από 1 μονάδα από τον βαθμό του Μ.Ο. Έτσι, το 18 γίνεται 15. Το 15 απέχει 1 βαθμό από το Μ.Ο. που είναι 14 ( πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα).
Στη Β' Λυκείου παραμένει το 15. Αφού σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής είναι μεγαλύτερος μέχρι 1 μονάδα δεν αναπροσαρμόζεται. Ο μαθητής είχε 15 στη Β Λυκείου και στις Πανελλαδικές Μ.Ο. 14, δηλαδή διαφορά ενός βαθμού.
Στη Γ' Λυκείου το 13 αναπροσαρμόζεται καθώς είναι μικρότερο από το 14 που είναι ο Μ.Ο. των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων. Ο βαθμός αυτός αναπροσαρμόζεται προς τα άνω κατά μία το  πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του Μ.Ο.).
Αφού γίνει η αναπροσαρμογή ακολουθεί ο πολλαπλασιασμός με τους συντελεστές και η διαίρεση με το 2. Για τον εν λόγω υποψήφιο ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης είναι 14,55.
ΤΑΞΗ
ΒΑΘΜΟΣ
Μ.Ο 4 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Α
18
14
15
Χ0,4
6
Β
15
14
15
Χ0,7
10,5
Γ
13
14
14
Χ0,9
12,6
ΣΥΝΟΛΟ
29,1
ΔΙΑΙΡΕΣΗ /2 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
14,55

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ - ΤΕΙ

Σημαντικές αλλαγές στο μέχρι τώρα σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξετάζει το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να κλείσει τις οποίες εκκρεμότητες.
Το νέο εξεταστικό σύστημα θα προσιδιάζει σε εκείνο των δεσμών, που εφαρμόστηκε από το 1983 έως το 1998.
Μία από τις ανατροπές του νέου συστήματος εισαγωγής, το οποίο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το 2016 από τους μαθητές της φετινής Β' Λυκείου, είναι η εισαγωγή του έκτου επιστημονικού πεδίου.
Επιπλέον, οι υποψήφιοι ναι μεν θα εξακολουθούν να δηλώνουν σχολές από ένα μόνο επιστημονικό πεδίο, ωστόσο διάφορες σχολές θα ενταχθούν σε περισσότερα από ένα πεδία. Το ίδιο πρόκειται να συμβεί και με τις στρατιωτικές σχολές, για τις οποίες το σύστημα εισαγωγής δεν θα αλλάξει.
Τι αλλάζει
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο υπουργείο Παιδείας μεταξύ των ηγεσιών της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής των Εξετάσεων, βρέθηκε στο τραπέζι ο τρόπος ένταξης του μαθήματος της Πληροφορικής από το 2016 στα μαθήματα που εξετάζονται στις Πανελλαδικές.
Ταυτόχρονα, μελετήθηκε σε ποιο επιστημονικό πεδίο θα ενταχθούν Σχολές και Τμήματα, τα οποία δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν εύκολα μεταξύ των δύο κατευθύνσεων.
Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής της Β΄Λυκείου καλείται να επιλέξει ανάμεσα στις κατευθύνσεις των Ανθρωπιστικών και των Θετικών Σπουδών. Στη συνέχεια, στη Γ' Λυκείου, βάσει του αρχικού συστήματος, θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ πέντε επιστημονικών πεδίων:
- Ανθρωπιστικές σπουδές
·         Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
·         Αρχαία
·         Ιστορία
·         Λατινικά
- Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες Ι
·         Νεοελληνική Γλώσσα
·         Μαθηματικά
·         Φυσική
·         Χημεία
- Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες ΙΙ
·         Νεοελληνική Γλώσσα
·         Φυσική
·         Μαθηματικά
·         Επιστήμη Πληροφορικής
- Επιστήμες Υγείας
·         Νεοελληνική Γλώσσα
·         Φυσική
·         Χημεία
·         Βιολογία
- Επιστήμες Οικονομίας Διοίκησης και Πολιτικές Επιστήμες
·         Νεοελληνική Γλώσσα
·         Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
·         Οικονομία και Διοίκηση
·         Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
- Παιδαγωγικά Τμήματα
·         Νεοελληνική Γλώσσα
·         Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
·         Ιστορία
·         Αρχές Φυσικών Επιστημών
Μέχρι στιγμής, ενώ ο διάλογος για τις επικείμενες αλλαγές βρίσκεται σε εξέλιξη, προκρίνονται τα εξής:
1. Η ένταξη της Πληροφορικής θα δημιουργήσει νέο πεδίο, που θα είναι προέκταση του 2ου.  Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να εισαχθούν σε σχολές Χημείας θα επιλέγουν το 2ο πεδίο, όσοι σε σχολές Πληροφορικής το 3ο, ενώ οι υπόλοιπες σχολές θα ενταχθούν και στα δύο πεδία.
2. Κάπως έτσι θα γίνει η διαχείριση και για τα τμήματα, τα οποία σήμερα είναι σε περισσότερα από ένα πεδία. Για παράδειγμα, τα ΤΕΦΑΑ θα ενταχθούν και στο 1ο και στο 6ο πεδίο, ενώ διπλή θέση θα έχουν και Τμήματα όπως Βρεφονηπιοκόμων και Ψυχολογίας. Από τη βασική κατηγοριοποίηση προκύπτουν τρεις ομάδες: Ανθρωπιστικών σπουδών, Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών σπουδών και Θετικών σπουδών.

3. Οι στρατιωτικές σχολές θα εντάσσονται σε διάφορα πεδία, όπως συμβαίνει σήμερα. Η δημιουργία αυτόνομου πεδίου δεν εξετάζεται, καθώς το ενδιαφέρον θα ήταν περιορισμένο.

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Οι ανήσυχοι μαθηματικοί του 17ου αιώνα, η σύλληψη του ορθολογισμού και πορεία προς την επιστημονική επανάσταση


Ως μια επιστήμη συνυφασμένη με την πορεία της ανθρώπινης εξέλιξης, τα μαθηματικά έχουν τις ρίζες τους βαθιά στερεωμένες στα θεμέλια της παγκόσμιας ιστορίας. Η μαθηματική σκέψη, έστω και ακατέργαστη, πρωτοεμφανίστηκε αρκετές χιλιάδες χρόνια πριν. Ωστόσο σε όλη την διάρκεια της «επιστημονικής ιστορίας» επικρατούσε μια επιφυλακτική, ίσως και αρνητική, συμπεριφορά ως προς τα μαθηματικά και πολύ περισσότερο προς κάθε άλλη φυσική επιστήμη.
royal_academy_of_science_in_franceΗ αυστηρή λογική που πρέσβευαν οι επιστήμες, μέχρι και τον 16ο αιώνα δεν μπορούσε να αφομοιωθεί παρά μόνο από ελάχιστους ανθρώπους. Ακόμα και οι λίγοι που αποφάσιζαν να ενταχτούν στην επιστημονική κοινότητα, δεν μπορούσαν να εκφράσουν ελεύθερα όλες τους τις ιδέες, με αποτέλεσμα οι επιστήμες να παραμένουν στάσιμες. Κατά την διάρκεια του 17ο αιώνα όμως, μια ανήσυχη ομάδα μαθηματικών με γαλλικό πυρήνα έκανε το καθοριστικό βήμα για την αναβάθμιση των επιστημών, υψώνοντας τα… λάβαρα για την «επιστημονική επανάσταση».
Η σπουδαία γενιά των Γάλλων μαθηματικών και η πρώτη ισχυρή επιστημονική κοινότητα
Για να ξεκινήσει η οποιαδήποτε «επανάσταση», πρέπει αρχικά να βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτές βρέθηκαν στην Γαλλία, όταν στις αρχές του 17ου αιώνα εμφανίστηκε μια σπουδαία αλλά και… ανήσυχη γενιά μαθηματικών. Με διαφορά μόλις λίγων χρόνων, αναδείχθηκαν μαθηματικοί όπως ο Ρεν Ντεκάρτ, ο Πιερ Φερμά, ο Μπλεζ Πασκάλ, Φρανσουά Βιέτ και ο Μαρίν Μερσέν. Παράλληλα, σε όλη την Ευρώπη εμφανίζονται σπουδαίοι επιστήμονες όπως ο Γκότγριντ Λάιμπνιτς στην Γερμανία και ο Ισαάκ Νεύτωνας μαζί με τον Τόμας Χομπς στην Αγγλία. Για πρώτη φορά μετά από πολλούς αιώνες δημιουργείται μια ισχυρή επιστημονική κοινότητα, η οποία φροντίζει να μην περάσει απαρατήρητη.
Η ανάγκη των επιστημόνων για επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών οδήγησε σε πολύ πρωτοποριακές κινήσεις. Από τα μέσα του 17ου αιώνα αρχίζουν να κυκλοφορούν στην Ευρώπη τα πρώτα περιοδικά, τα οποία περιείχαν επιστημονικές ειδήσεις. Παράλληλα, η εξέλιξη της αλληλογραφίας και οι εφημερίδες ευνοούν την προσπάθεια των διανοούμενων για μια πιο ενωμένη και ισχυρή κοινότητα.
Ο Σπινόζα, η εμφάνιση του ορθολογισμού και η κοινωνική έκφανση της μαθηματικής λογικής
Τόσο η φιλοσοφία όσο και οι φυσικές επιστήμες αρχίζουν να γίνονται πιο προσιτές σε ένα πολύ μεγαλύτερο κύκλο ατόμων. Η αυστηρή λογική που ακολουθούν τα μαθηματικά γίνεται λίγο πιο… φιλική στα μάτια των ανθρώπων που ως τότε την αμφισβητούσαν πλήρως. Κάπου εκεί γεννιέται και η έννοια του ορθολογισμού. Ο Ρενέ Ντεκάρτ ήταν ο αρχικός και κύριος εκφραστής της μαθηματικής λογικής, η οποία για πρώτη φορά αποκτούσε… κοινωνικές αποχρώσεις και ξέφευγε από τα στενά όρια της επιστήμης.
Ο ορθολογισμός ήταν η μια φιλοσοφική κατεύθυνση με βάση τον λογικός τρόπος σκέψης. Ενάντια στον απόλυτο εμπειρισμό της εποχής, φιλόσοφοι και επιστήμονες όλων των ειδών αρχίζουν να υιοθετούν την έννοια της «λογικής». Αλλος ένας φιλόσοφος με γαλλικές ρίζες, ο Μπαρούχ Σνινόζα μελετώντας μαθηματικούς της εποχής όπως ο Γκότφριντ Λάιμπνιτς, παρουσιάζει μια σειρά συγγραμμάτων με κεντρικό θέμα τον ορθολογισμό. Μέσω αυτής της καινούργιας έννοιας, η μαθηματική λογική γίνεται γνωστή και σε άτομα που δεν έχουν άμεση επαφή με την επιστήμη.
Η αποδοχή του ορθολογισμού και η άνθιση όλων των επιστημών
Προς τα τέλη του 17ου αιώνα οι επιστημονική κοινότητα έχει πλέον αποκτήσει άλλη δυναμική. Μαθηματικοί, φυσικοί, βιολόγοι και επιστήμονες κάθε άλλου είδους μπορούν να δημοσιεύουν τις ιδέες τους με λιγότερη φειδώ. Ανάμεσα στις συζητήσεις της επιστημονικής κοινότητας δεσπόζουν καινοτόμες ιδέες, οι οποίες αντί να απορρίπτονται όπως παλιότερα, πυροδοτούν την επιστημονική επανάσταση.
Ενστερνιζόμενοι τον ορθολογισμό και την μαθηματική λογική, οι επιστήμονες «απελευθερώνονται» και αναπτύσσουν κάθε κλάδο της επιστήμης. Οι ιδέες που είχαν εκφραστεί από σπουδαίους επιστήμονες όπως ο Γαλιλαίος, ο Νεύτωνας, ο Πασκάλ και ο Κέπλερ, εξετάζονται με προσοχή και οδηγούν σε συναρπαστικά αποτελέσματα. Η εξέλιξη των μαθηματικών και της φυσικής φέρνει ως φυσικό επόμενο την άνθιση επιστημών όπως η αστρονομία, η χημεία και η ανατομία.
Η κορύφωση της επιστημονικής επανάστασης έρχεται με την δημοσίευση της τριλογίας «Φυσική Φιλοσοφία με Μαθηματικές Αρχές» από τον Ισαάκ Νεύτωνα το 1687. Τα τρία ιστορικά βιβλία περιγράφουν την φυσική και τα μαθηματικά, ενώ ασχολούνται και με πρωτάκουστους όρους όπως η βαρύτητα και η κινηματική. Μέσα σε λιγότερα από εκατό χρόνια η επιστήμη κάνει άλματα μπροστά, έχοντας ως κινητήριο μοχλό της τον ορθολογισμό.
Από τον ορθολογισμό στην επιστημονική επανάσταση και στον… αιώνα των φώτων
Οι ιδέες που εκφράστηκαν κατά την διάρκεια του 17ου αιώνα, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε φιλοσοφικό επίπεδο, άλλαξαν κατά πολύ τα δεδομένα της ανθρώπινης ιστορίας. Αυτό αποδεικνύεται άμεσα, καθώς από τον… «αιώνα του ορθολογισμού» περνάμε αμέσως στον «αιώνα των φώτων», γνωστότερο και ως αιώνα του Διαφωτισμού. Η βοήθεια της επιστήμης, έστω και σε θεωρητικό κομμάτι, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη ανάμεσα στους πνευματικούς αγώνες της Γαλλικής επανάστασης.

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Πόσο μετρούν οι βαθμοί από την Α Λυκείου για την εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Η ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο λύκειο πέρα από τις αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα φέρνει και ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Πολλοί είναι οι μαθητές της Α τάξης του λυκείου που ακόμα δε γνωρίζουν ότι από εδώ και πέρα οι βαθμολογικές τους επιδόσεις σε κάθε τάξη θα προσμετρούνται για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικά οι μαθητές που στοχεύουν σε σχολές που παραδοσιακά διατηρούν υψηλές βάσεις εισαγωγής όπως Ιατρική, Νομική, Ψυχολογία, Οδοντιατρική κ.α. οφείλουν από το τρέχουν έτος να στοχεύουν σε υψηλές βαθμολογικές επιδόσεις για να αυξήσουν τις πιθανότητες εισαγωγής. Πλέον εκτός τους βαθμούς των 4 πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων θα προσμετράται και ο βαθμός προαγωγής των 3 τάξεων του λυκείου γνωστός ως Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης (ΒΠΑ) που θα αποτελεί στην ουσία τον 5ο βαθμό.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουν γονείς και μαθητές τη βαρύτητα κάθε τάξης στη διαμόρφωση του ΒΠΑ και γι αυτό το λόγο δίνονται παραδείγματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βαθμολογία κάθε τάξης έχει το δικό της συντελεστή που είναι 0,4 στην Α, 0,7 στη Β και 0,9 στη Γ. Με βάση λοιπόν τους συντελεστές η βαρύτητα κάθε τάξης στη διαμόρφωση του ΒΠΑ είναι 20% για την Α τάξη, 35% για τη Β τάξη και 45% για τη Γ τάξη, αν ο μαθητής έχει τους ίδιους βαθμούς και στις 3 τάξεις. Βέβαια αν ένας μαθητής τα πάει πολύ καλά στην Α τάξη και χειρότερα στη Β και στη Γ όπου και αυξάνεται και η δυσκολία των μαθημάτων το ποσοστό συνεισφοράς μεταβάλλεται όπως φαίνεται στον πίνακα 2. Το ίδιο φυσικά συμβαίνει και αν τα πάει πολύ καλά στη Γ και στη Β συγκριτικά με την Α όπως φαίνεται στον πίνακα 3. Ο βαθμός όμως που θα αλλάξει άρδην το σκηνικό της επίδοσης στις τρείς τάξεις του λυκείου είναι ο μέσος όρος των 4 μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε πανελλαδικά.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο βαθμός κάθε τάξης αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το πώς τα πήγε ο υποψήφιος στις πανελλήνιες, όπως φαίνεται από τον πίνακα 5. Αν για παράδειγμα κάποιος γράψει 15 και έχει στην Α 18 το 18 θα γίνει 16. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι μπορεί οι βαθμοί στις τρεις τάξεις να συνδράμουν στην εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ άλλα καθοριστικότατη είναι η επίδοση στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα όπου 1 εξ αυτών θα έχει συντελεστή βαρύτητας.
Αν ένας μαθητής έχει υψηλούς βαθμούς προαγωγής και απόλυσης και δεν τα καταφέρει στις πανελλήνιες θα καταστρέψει ότι πέτυχε τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά μαθητές που στοχεύουν σε υψηλόβαθμες σχολές όπου ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος θα πρέπει από την Α τάξη να βάλλουν τα δυνατά τους.
Πίνακας 1
Τάξη
Βαθμός
Συντελεστής
Βαθμός μετά τους συντελεστές
Ποσοστό συνεισφοράς στο ΒΠΑ
Α
16
0,4
6,4
20%
Β
16
0,7
11,2
35%
Γ
16
0,9
14,4
45%

ΒΠΑ
16


Πίνακας 2
Τάξη
Βαθμός
Συντελεστής
Βαθμός μετά τους συντελεστές
Ποσοστό συνεισφοράς στο ΒΠΑ
Α
18
0,4
7,2
22,57%
Β
16
0,7
11,2
35,1%
Γ
15
0,9
13,5
42,32%

ΒΠΑ
15,95

Πίνακας 3
Τάξη
Βαθμός
Συντελεστής
Βαθμός μετά τους συντελεστές
Ποσοστό συνεισφοράς στο ΒΠΑ
Α
14
0,4
5,6
17,44%
Β
16
0,7
11,2
34,9%
Γ
17
0,9
15,3
47,66%

ΒΠΑ
16,05

Πίνακας 4
Τάξη
Βαθμός
Συντελεστής
Βαθμός μετά τους συντελεστές
Ποσοστό συνεισφοράς στο ΒΠΑ
Μ.Ο πανελληνίων:
14
Ποσοστό
Α
14
0,4
5,6
17,44%
14
18,93%
Β
16
0,7
11,2
34,9%
15
35,47%
Γ
17
0,9
15,3
47,66%
15
45,6%

ΒΠΑ-μετά πανελλήνιες

ΒΠΑ
16,05
14,8


Πίνακας : 5. Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης

Αν ΒΠΑ μεγαλύτερος από το Μ.Ο πανελληνίων μέχρι 1 μονάδα
Δεν αναπροσαρμόζεται
Μ.Ο Πανελλήνιες

15
ΒΠΑ


16Αν ΒΠΑ μεγαλύτερος από το Μ.Ο πανελληνίων περισσότερο από 1 μονάδα
Αναπροσαρμόζεται ώστε να απέχει 1 μονάδα
15
17

16
18

16Αν ΒΠΑ μικρότερος από το Μ.Ο πανελληνίων κατά μία μονάδα
Αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω κατά μια 1 το πολύ μονάδα
15
14

15
14,5

15
11

12